English
Format-A

Dobry projekt to połowa sukcesu. Wszystko zaczyna się od rozmowy z Właścicielem, poznania jego życzeń i marzeń, oraz wizji lokalnej, która pozwala umiejscowić przyszły ogród w krajobrazie, a także uwzględnić wszelkie warunki klimatyczne i glebowe odpowiednie dla właściwego doboru roślin. Wstępna koncepcja to konfrontacja pomysłów projektanta z wizją Właściciela. Ostateczny projekt zawiera szczegółowe rozplanowanie roślin, ścieżek, małej architektury oraz daje możliwość realnej oceny kosztów założenia ogrodu. Dobry projekt stwarza szansę radości obserwowania, jak stopniowo ogród rośnie, rozwija się i pięknieje.

Ogród 1

Ogród 2

Ogród 3

Ogród 4


 

Ogród Dominikanów

Ogród w Boleniu

 


W roku 1997 ukończyłem Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Moja praca magisterska dotyczyła krajowych roślin wodnych i bagiennych, które można uprawiać w przydomowych ogrodach. Obecnie przygotowuję projekt rewaloryzacji ogrodów klasztornych Ojców Dominikanów w Krakowie na Podyplomowym Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych warszawskiej SGGW.

Zajmuję się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów oraz rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych. Wykonuję kompleksowe usługi ogrodnicze, prace pielęgnacyjne i porządkowe, wycinkę drzew, zakładanie trawników i instalacji nawadniających.

mgr inż. Łukasz Woźniak