English
Format-A

Książki

Seria „Dramat Współczesny”

Wydawana pod redakcją Mateusza Borowskiego, Małgorzaty Sugiery i Anny Wierzchowskiej-Woźniak najpierw przez Księgarnię Akademicką, a następnie przez Panga Pank (2007-2012) i obecnie FORMAT-A we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. To reprezentatywny wybór sztuk najwybitniejszych dramatopisarzy – polskich i obcych, ukazujący szeroką panoramę stylów, nurtów i trendów współczesnego dramatu. Sztuki przekładają najlepsi tłumacze polscy, w każdym tomiku znajdują się również fachowe analizy, propozycje interpretacji oraz komentarze tłumaczy. Serię zainaugurowała publikacja trzech dramatów Wernera Schwaba w czerwcu 1999 roku. Do końca 2006 roku w wydawnictwie Księgarnia Akademicka ukazały się 34 tomy obejmujące wybrane utwory autorów głównie z obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz z Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Ukrainy, Rosji, Szwecji, Irlandii, a także antologie współczesnych sztuk węgierskich, francuskich i polskich. Rok 2007 rozpoczął się od edycji tomu Elfriede Jelinek Śmierć i dziewczyna I-V. Dramaty księżniczek, firmowanego już przez wydawnictwo Panga Pank, a obecnie FORMAT-A. Kontynuując poszukiwania najciekawszych propozycji wśród autorów Europy Zachodniej, chcielibyśmy przybliżyć polskim czytelnikom także nadal mało znane obszary dramaturgii środkowo- i wschodnioeuropejskiej. W dalszych planach znajduje się rozszerzenie spektrum prezentowanych utworów o teksty spoza europejskiego kręgu kulturowego, na przykład współczesnych sztuk z Ameryki Łacińskiej, Południowej Korei czy Japonii.

Redakcja: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Anna Wierzchowska-Woźniak
Projekt logo serii: Katarzyna Pons de Vincent
Projekty okładek: Przemysław Dębowski
Skład i łamanie: Piotr Kołodziej
Druk i oprawa: Goldruk

Zapraszamy na stronę www.dramatwspolczesny.pl do naszej księgarni internetowej