English
Format-A

Łukasz Woźniak

Ogrodnik i fotograf. Absolwent Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Tematem pracy magisterskiej były krajowe rośliny wodne i bagienne, które można uprawiać w przydomowych ogrodach. Podczas studiów na Podyplomowym Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych warszawskiej SGGW opracował projekt rewaloryzacji ogrodów klasztornych Ojców Dominikanów w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów oraz rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych. Wykonuje kompleksowe usługi ogrodnicze, prace pielęgnacyjne i porządkowe, wycinkę drzew, zakładanie trawników i instalacji nawadniających. Fotografuje od roku 1993. Zajmuje się głównie fotografią teatralną oraz przyrodniczą – publikował m.in. w czasopismach: „Didaskalia”, „Teatr”, „Dialog” „Ogrody”. Uczestniczył w wielu projektach i wystawach fotograficznych, na przykład: Photo Project – pierwszy dzień w Unii Europejskiej, Zrób zdjęcie swojego życia 8.30/15. Samodzielne wystawy: Krzesło. Projekt inspirowany Kantorowską koncepcją przedmiotu zdegradowanego, biednego, porzuconego. Galeria Lokator, Kraków 2007 oraz Zielnik Wyspiańskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2007.