English
Format-A

Anka Wierzchowska-Woźniak

Teatrolog i menadżer. Właściciel agencji autorskiej i wydawnictwa FORMAT-A. Wykładowca w Katedrze Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa doktorską Teatralne światy Lidii i Jerzego Skarżyńskich. Prace teatralne w latach 1945-2001 poświęciła scenografii i kostiumologii. Jako sekretarz literacki Teatru Ludowego w Krakowie prowadziła w latach 1998-2005 projekt „Czytamy współczesny dramat”. Współzałożyciel Centrum Dramaturgii Polskiej oraz członek redakcji czasopisma „Dramaturgia Polska” (1994-1999). Publikowała w „Didaskaliach” (w latach 1994–1997 będąc członkiem zespołu redakcyjnego), a także w „Notatniku Teatralnym”, „Opcjach”, „Pamiętniku Teatralnym”. Redaktor książek: XX lat Krakowskich Reminiscencji Teatralnych (Kraków 1995), Tradition and Innovation in Theatre Design: Concepts, Trends and Technologies (Kraków 2001). Współredaktor serii wydawniczej „Dramat współczesny”.