Wydma

Wydma Czołpińska w Słowińskim Parku Narodowym.